Światło Obrazu - Architektura

Kategorie Przyjaciele:

Kaplica Sykstyńska

Kaplica sykstyńska została wybudowana w latach 1475-1483 (tysiąc czterysta siedemdziesiąt pięć- tysiąc czterysta osiemdziesiąt trzy) przez architekta Giovanniego de’dolci na zamówienie Sykstusa IV, który pragnął uczynić z niej konstrukcję bardzo zasadniczą w formach architektonicznych, niemalże niedostępną z zewnątrz i ufortyfikowaną. Dekoracja malarska, nad którą prace rozpoczęto już w 1481 roku (tysiąc czterysta osiemdziesiąt pierwszym roku), przekształciła tę surową i prawie pozbawioną ozdób kaplicę w cenną pinakotekę XV i XVI-wiecznego włoskiego malarstwa renesansowego. Sam papież Sykstus IV zlecił niektórym spośród najlepszych malarzy epoki oraz architektów, między innymi Perudino, Cosimo, wykonanie równoległych malowideł obrazujących dzieje Starego i Nowego Testamentu, spotykających się w strefie centralnej dwóch ścian. Tak więc pierwsze freski przedstawiają w sposób paralelny na dwóch ścianach bocznych: „Żywot Mojżesza” (Stary Testament), z drugiej: „Żywot Chrystusa” (Nowy Testament). Prawie każde malowidło na jednej ścianie jest przypisane i ma odpowiednika na ścianie przeciwnej. Ponieważ ich konfrontacja jest wyjątkowo interesująca, proponujemy oglądanie fresków przechodząc z jednej strony kaplicy na drugą część architektury.

Przeczytaj:

Panteon a Pompeja
Jedna z najsłynniejszych architektur starożytnych w Rzymie jest świątynia Panteon, rotunda poświęcona wszystkim bogom. Wygląd dzisiejszy obiekt ten otrzymał w II wieku naszej ery z inicjatywy cesarza Hadriana, który przebudował świątynię...

O przetargu nieruchomości
Uczestnicy biorący udział w przetargu zawsze muszą stawić się osobiście lub przez pełnomocnika. Małżonkowie biorą udział w przetargu osobiście lub okazując pełnomocnictwo współmałżonka. Bez tego nie mają się co pokazywać, gdyż nie...

Drapacze chmur
Rewolucja przemysłowa wprowadziła możliwość korzystania z nowych materiałów, a to stało się przyczynkiem do wznoszenia coraz wyższych i skomplikowanych budowli- drapaczy chmur. Pierwsze drapacze wznoszono już pod koniec XIX wieku i wciąż...

www.przeprowadzki-sosnowiec.pl Firma przeprowadzkowa

Copyright @ 2010 Światło Obrazu - Architektura