Światło Obrazu - Architektura

Kategorie Przyjaciele:

Kaplica Sykstyńska

Kaplica sykstyńska została wybudowana w latach 1475-1483 (tysiąc czterysta siedemdziesiąt pięć- tysiąc czterysta osiemdziesiąt trzy) przez architekta Giovanniego de’dolci na zamówienie Sykstusa IV, który pragnął uczynić z niej konstrukcję bardzo zasadniczą w formach architektonicznych, niemalże niedostępną z zewnątrz i ufortyfikowaną. Dekoracja malarska, nad którą prace rozpoczęto już w 1481 roku (tysiąc czterysta osiemdziesiąt pierwszym roku), przekształciła tę surową i prawie pozbawioną ozdób kaplicę w cenną pinakotekę XV i XVI-wiecznego włoskiego malarstwa renesansowego. Sam papież Sykstus IV zlecił niektórym spośród najlepszych malarzy epoki oraz architektów, między innymi Perudino, Cosimo, wykonanie równoległych malowideł obrazujących dzieje Starego i Nowego Testamentu, spotykających się w strefie centralnej dwóch ścian. Tak więc pierwsze freski przedstawiają w sposób paralelny na dwóch ścianach bocznych: „Żywot Mojżesza” (Stary Testament), z drugiej: „Żywot Chrystusa” (Nowy Testament). Prawie każde malowidło na jednej ścianie jest przypisane i ma odpowiednika na ścianie przeciwnej. Ponieważ ich konfrontacja jest wyjątkowo interesująca, proponujemy oglądanie fresków przechodząc z jednej strony kaplicy na drugą część architektury.

Przeczytaj:

Architektura
Największy rozwój kultury w starożytnej Grecji przypadł na okres od VII do II wieku przed naszą erą. Wtedy też ukształtował się typ świątyni greckiej wzniesiony na planie prostokąta, z płaskim stropem podpartym kolumnami i wyznaczanym w...

Malarstwo średniowieczne
Malarstwo średniowieczne było bardzo ważne gdy kończył się okres romański. To właśnie wtedy ograniczono ozdoby w wielu dziedzinach, a jedna z nich było właśnie to malarstwo. Zgadzano się tylko na wykorzystywanie do zdobienia mozaikę, rzeźbę,...

Realizm
Pewien prąd w sztuce plastycznej szacuje się na wiek dziewiętnasty a nazwano go mianem realizmu. Wiele można zawdzięczać w tym okresie temu nie bardzo znanemu francuzowi Gustawie Courbet, który żył w latach 1819-1877 (tysiąc osiemset dziewiętnasty-tysiąc...

Copyright @ 2010 Światło Obrazu - Architektura