Światło Obrazu - Architektura

Kategorie Przyjaciele:

Kaplica Sykstyńska

Kaplica sykstyńska została wybudowana w latach 1475-1483 (tysiąc czterysta siedemdziesiąt pięć- tysiąc czterysta osiemdziesiąt trzy) przez architekta Giovanniego de’dolci na zamówienie Sykstusa IV, który pragnął uczynić z niej konstrukcję bardzo zasadniczą w formach architektonicznych, niemalże niedostępną z zewnątrz i ufortyfikowaną. Dekoracja malarska, nad którą prace rozpoczęto już w 1481 roku (tysiąc czterysta osiemdziesiąt pierwszym roku), przekształciła tę surową i prawie pozbawioną ozdób kaplicę w cenną pinakotekę XV i XVI-wiecznego włoskiego malarstwa renesansowego. Sam papież Sykstus IV zlecił niektórym spośród najlepszych malarzy epoki oraz architektów, między innymi Perudino, Cosimo, wykonanie równoległych malowideł obrazujących dzieje Starego i Nowego Testamentu, spotykających się w strefie centralnej dwóch ścian. Tak więc pierwsze freski przedstawiają w sposób paralelny na dwóch ścianach bocznych: „Żywot Mojżesza” (Stary Testament), z drugiej: „Żywot Chrystusa” (Nowy Testament). Prawie każde malowidło na jednej ścianie jest przypisane i ma odpowiednika na ścianie przeciwnej. Ponieważ ich konfrontacja jest wyjątkowo interesująca, proponujemy oglądanie fresków przechodząc z jednej strony kaplicy na drugą część architektury.

Przeczytaj:

Inwestor zastępczy
Mówi się, iż budowa domu to dobra rzecz. Jednak więcej czasu spędzimy na budowie niż stracimy tyle pieniędzy. Decydujemy się tu jednak na specjalne firmy lub osoby fizyczne, które posiadają wiedzę oraz oświadczenia z zakresu budownictwa. Decydujemy...

Architektura XIX wieku
W związku z nawrotem do przeszłości, w minionych formach architektury poszukiwano inspirującego piękna. Nawiązywano do dawnych stylów, wkładając je jak szatę na nowo projektowane przez siebie budowle. Te style nazywamy neostylami. Ponieważ...

Architektura klasycyzmu
Klasycyzm przejawił się przede wszystkim a architekturze. Szukano dla niej wzorów w słynnych budowlach starożytnych, takich jak na przykład Panteon w Rzymie. Nowe obiekty były wznoszone na planach centralnych, kolistych lub kwadratowych. Powszechnie...

www.przeprowadzki-sosnowiec.pl Firma przeprowadzkowa

Copyright @ 2010 Światło Obrazu - Architektura