Światło Obrazu - Architektura

Kategorie Przyjaciele:

Kaplica Sykstyńska

Kaplica sykstyńska została wybudowana w latach 1475-1483 (tysiąc czterysta siedemdziesiąt pięć- tysiąc czterysta osiemdziesiąt trzy) przez architekta Giovanniego de’dolci na zamówienie Sykstusa IV, który pragnął uczynić z niej konstrukcję bardzo zasadniczą w formach architektonicznych, niemalże niedostępną z zewnątrz i ufortyfikowaną. Dekoracja malarska, nad którą prace rozpoczęto już w 1481 roku (tysiąc czterysta osiemdziesiąt pierwszym roku), przekształciła tę surową i prawie pozbawioną ozdób kaplicę w cenną pinakotekę XV i XVI-wiecznego włoskiego malarstwa renesansowego. Sam papież Sykstus IV zlecił niektórym spośród najlepszych malarzy epoki oraz architektów, między innymi Perudino, Cosimo, wykonanie równoległych malowideł obrazujących dzieje Starego i Nowego Testamentu, spotykających się w strefie centralnej dwóch ścian. Tak więc pierwsze freski przedstawiają w sposób paralelny na dwóch ścianach bocznych: „Żywot Mojżesza” (Stary Testament), z drugiej: „Żywot Chrystusa” (Nowy Testament). Prawie każde malowidło na jednej ścianie jest przypisane i ma odpowiednika na ścianie przeciwnej. Ponieważ ich konfrontacja jest wyjątkowo interesująca, proponujemy oglądanie fresków przechodząc z jednej strony kaplicy na drugą część architektury.

Przeczytaj:

Architektura romańska
Architektura romańska występuje niemal w całej Europie. We Włoszech jej najbardziej znanym zabytkiem jest słynna Krzywa Wieża w Pizie(wł. Torres pendente di Pisa, ang. Leaning Tower of Pisa) . Krzywa Wieża jest to jedna z najbardziej znanych architektur...

Pięć cudów świata
Ciekawe jest, że spośród siedmiu cudów świata, aż pięć powstało w starożytnej Grecji. Jednym z nich był a świątynia Artemidy w Efezie ( dziś Turcja ) z VII wieku przed naszą erą. Zniesiona w stylu jańskim. Miła olbrzymie rozmiary ( 110...

Wygląd Koloseum
Cesarz Konstantyn i jego następcy próbowali położyć kres walkom gladiatorów, lecz Rzymianie początkowo nie chcieli zrezygnować z rozrywki, do której byli przyzwyczajeni. Na początku V wieku pewien pewien mnich przybyły ze wschodu, o imieniu...

Copyright @ 2010 Światło Obrazu - Architektura