Światło Obrazu - Architektura

Kategorie Przyjaciele:

Kaplica Sykstyńska

Kaplica sykstyńska została wybudowana w latach 1475-1483 (tysiąc czterysta siedemdziesiąt pięć- tysiąc czterysta osiemdziesiąt trzy) przez architekta Giovanniego de’dolci na zamówienie Sykstusa IV, który pragnął uczynić z niej konstrukcję bardzo zasadniczą w formach architektonicznych, niemalże niedostępną z zewnątrz i ufortyfikowaną. Dekoracja malarska, nad którą prace rozpoczęto już w 1481 roku (tysiąc czterysta osiemdziesiąt pierwszym roku), przekształciła tę surową i prawie pozbawioną ozdób kaplicę w cenną pinakotekę XV i XVI-wiecznego włoskiego malarstwa renesansowego. Sam papież Sykstus IV zlecił niektórym spośród najlepszych malarzy epoki oraz architektów, między innymi Perudino, Cosimo, wykonanie równoległych malowideł obrazujących dzieje Starego i Nowego Testamentu, spotykających się w strefie centralnej dwóch ścian. Tak więc pierwsze freski przedstawiają w sposób paralelny na dwóch ścianach bocznych: „Żywot Mojżesza” (Stary Testament), z drugiej: „Żywot Chrystusa” (Nowy Testament). Prawie każde malowidło na jednej ścianie jest przypisane i ma odpowiednika na ścianie przeciwnej. Ponieważ ich konfrontacja jest wyjątkowo interesująca, proponujemy oglądanie fresków przechodząc z jednej strony kaplicy na drugą część architektury.

Przeczytaj:

Kapitol
W przeszłości miejsce poświęcone bogom Rzymu i cel triumfalnych pochodów zwycięskich kondotierów, a dziś siedziba prezydenta miasta i władz miejskich. Chodzi tu o Kapitol. Mimo zmiennych wydarzeń historycznych od tysiącleci stanowi centrum...

Wycena nieruchomości
Wycena nieruchomości to nic innego, jak określenie/ocenienie wartości rynkowej poprzez wyznaczone do tego osoby. Taka wartość może być katastralna lub odtworzeniowa. Wartość katastralna to znaczy wartość, która jest ustalana poprzez podatek...

Przetarg ustny nieograniczony
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość- lokal użytkowy numer 7 w budynku gospodarczym numer 16, położony w miejscowości Bierzwnik przy ulicy Kopernika o powierzchni użytkowej wynoszącej około 15 m2. Nieruchomość jest wraz z udziałem wynoszącym...

www.przeprowadzki-sosnowiec.pl Firma przeprowadzkowa

Copyright @ 2010 Światło Obrazu - Architektura