Światło Obrazu - Architektura

Kategorie Przyjaciele:

Kaplica Sykstyńska

Kaplica sykstyńska została wybudowana w latach 1475-1483 (tysiąc czterysta siedemdziesiąt pięć- tysiąc czterysta osiemdziesiąt trzy) przez architekta Giovanniego de’dolci na zamówienie Sykstusa IV, który pragnął uczynić z niej konstrukcję bardzo zasadniczą w formach architektonicznych, niemalże niedostępną z zewnątrz i ufortyfikowaną. Dekoracja malarska, nad którą prace rozpoczęto już w 1481 roku (tysiąc czterysta osiemdziesiąt pierwszym roku), przekształciła tę surową i prawie pozbawioną ozdób kaplicę w cenną pinakotekę XV i XVI-wiecznego włoskiego malarstwa renesansowego. Sam papież Sykstus IV zlecił niektórym spośród najlepszych malarzy epoki oraz architektów, między innymi Perudino, Cosimo, wykonanie równoległych malowideł obrazujących dzieje Starego i Nowego Testamentu, spotykających się w strefie centralnej dwóch ścian. Tak więc pierwsze freski przedstawiają w sposób paralelny na dwóch ścianach bocznych: „Żywot Mojżesza” (Stary Testament), z drugiej: „Żywot Chrystusa” (Nowy Testament). Prawie każde malowidło na jednej ścianie jest przypisane i ma odpowiednika na ścianie przeciwnej. Ponieważ ich konfrontacja jest wyjątkowo interesująca, proponujemy oglądanie fresków przechodząc z jednej strony kaplicy na drugą część architektury.

Przeczytaj:

Panteon a Pompeja
Jedna z najsłynniejszych architektur starożytnych w Rzymie jest świątynia Panteon, rotunda poświęcona wszystkim bogom. Wygląd dzisiejszy obiekt ten otrzymał w II wieku naszej ery z inicjatywy cesarza Hadriana, który przebudował świątynię...

Koloseum
Koloseum to amfiteatr o olbrzymich wymiarach, którego ruiny i dziś pozwalają podziwiać jego antyczne piękno, został rozpoczęty przez Wespazjana w 72 roku C. i ukończony przez jego syna Tytusa w 80 roku a. C. Przy budowie zatrudniono więźniów...

Formy i styl
Rozwój nauki i techniki pozwolił na wznoszenie coraz bardziej nowoczesnych form architektonicznych, umożliwiających wygodne funkcjonowanie. Dziś obiekt architektoniczny może opierać się na konstrukcjach stalowych, żelbetowych oraz posiadać elementy...

www.przeprowadzki-sosnowiec.pl Firma przeprowadzkowa

Copyright @ 2010 Światło Obrazu - Architektura